Misją RCS jest dostarczanie swoim klientom unikatowych, specjalistycznych, niszowych systemów informatycznych, pozwalających na zwiększanie konkurencyjności na rynku.

RCS – Informatyka dla Logistyki jest następcą założonej w roku 1994 firmy Nova Consulting, pierwszego partnera koncernu SAP w Polsce. Specjalizuje się rozwiązaniach dla firm, w których optymalizacja logistyki jest źródłem przewagi rynkowej.

Oferowana przez naszą firmę unikatowa funkcjonalność systemów Map&Market, PLANTOUR oraz DISKOVER wypełnia istotną lukę w funkcjonalności systemów ERP, SFA i CRM, również tych z górnej półki.

 

RCS – Informatyka dla Logistyki jest partnerem na polskim rynku wymienionych poniżej producentów. Odpowiada za polskie wersje oprogramowania i posiada niezbędne kompetencje do prezentowania,  wdrażania oraz serwisowania oferowanych systemów.

 

Oferujemy następujące niszowe systemy dla logistyki:

 

1. „Map&Market” autorstwa firmy  PTV AG z Niemiec, wraz ze zintegrowanymi mapami produkcji światowych liderów, firm  TeleAtlas oraz  NAVTEQ.

Systemy te służą do centralnego, automatycznego, optymalnego planowania tras przedstawicieli handlowych (PH) oraz modyfikacji tych planów przez szefów regionalnych w oparciu o dokładne mapy cyfrowe oraz zaawansowane algorytmy optymalizacyjne.  Funkcje:

 • planowanie tras wizyt zespołu PH w dowolnym horyzoncie czasowym,
 • optymalizacja obszarów  działania PH – przypisanie klientów do PH
 • obliczanie optymalnej wielkości zespołu PH ze wskazaniem optymalnych miejsc ich zatrudnienia  ( zamieszkania).

Firma PTV AG z siedzibą w Karlsruhe w Niemczech istnieje na rynku już od 30 lat. Specjalizuje się w programowaniu systemów informatycznych wspierających logistykę. System Map&Market jest niewątpliwym liderem na europejskim rynku.

 

2. PLANTOUR oraz Track&Trace autorstwa firmy Pass Logistics Solutions AG z Niemiec, wraz ze zintegrowanymi mapami produkcji światowego lidera, firmy  TeleAtlas.

System służy do planowania optymalnych tras dystrybucyjnych i transportowych (transport oraz spedycja zarówno krajowa jak i międzynarodowa) w oparciu o mapy cyfrowe i nowoczesne, rozwijane przez producenta, algorytmy.

PLANTOUR może współpracować  z urządzeniami mobilnymi firmy TomTom wyposażonymi w GPS, porównywać  przy użyciu modułu Track&Trace trasy zaplanowane z rzeczywiście przejechanymi i generować raporty rozbieżności.

Moduł planowania strategicznego Network Planner potrafi planować optymalną ilość i lokalizację magazynów regionalnych.

 

Firma  Pass Logistics Solutions AG z siedzibą w Bad Kreuznach w Niemczech istnieje na rynku już od 25 lat. Specjalizuje się w programowaniu systemów informatycznych wspierających optymalizację transportu. System PLANTOUR jest niewątpliwie jednym z czołowych rozwiązań na rynku niemieckim

 

3. DISKOVER autorstwa firmy  SCT GmbH  (Supply Chain Technology) z Niemiec.

System służy do  automatycznego generowania optymalnych zamówień do dostawców jak i uzupełnień zapasów do sieci własnych oddziałów (replenishment) w oparciu o nowoczesną statystykę i rozwijane przez producenta algorytmy.

 

Firma  SCT GmbH  (Supply Chanel Technology) z siedzibą w Aachen w Niemczech istnieje na rynku od 21 lat. Specjalizuje się w programowaniu systemów informatycznych wspierających optymalizację zamówień towarów. System DISKOVER jest niewątpliwie jednym z czołowych rozwiązań na rynku niemieckim.

 

 

Nasz cykl sprzedaży składa się z następujących kroków:

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego krótka informacja werbalna na temat obszarów zastosowania produktu oraz przesłanie materiałów informacyjnych.
 2. W przypadku kontaktu mailowego przesłanie materiałów informacyjnych.
 3. Po 7 dniach telefoniczne zapytanie, czy opis produktu wzbudził zainteresowanie.
 4. Jeśli produkt okazał się interesujący, propozycja umówienia daty prezentacji produktu - żywego systemu na danych demonstracyjnych.
 5. Prośba o wypełnienie krótkiej ankiety, z której uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie dedykowanej prezentacji i pominięcie funkcji nieistotnych dla klienta.
 6. Prezentacja produktu. Dla klientów w okolicach Warszawy w siedzibie klienta. Dla klientów w miastach znacznie oddalonych od Warszawy najpierw prezentacja zdalna z wykorzystaniem Internetu, systemu teamviewer (WWW.teamviewer.pl) oraz telefonu. W razie zainteresowania druga prezentacja w siedzibie klienta.
 7. W przypadku zainteresowania wdrożeniem systemu propozycja wdrożenia pilotowego (dla systemów PLANTOUR i DISKOVER) lub analizy potencjału optymalizacyjnego (dla systemu Map&Market), Szczegóły znajdują się w ofertach.
 8. Decyzja klienta o rozpoczęciu współpracy.